Jste zde: DomůInformace

Milí uchazeči o studium,
termíny jednotné přijímací zkoušky jsou letos posunuty následovně:

uchazeči o čtyřleté gymnázium konají JPZ     3. a 4. května

uchazeči o osmileté gymnázium konají JPZ    5. a 6. května

V nejbližších dnech Vám poštou bude odeslána pozvánka k přijímací zkoušce s bližšími informacemi.

Ministerstvo zdravotnictví vyadlo dne 6. dubna 2021 mimořádné opatření týkající se testování uchazečů před přijímacími zkouškamina střední školy. Celý text toho opatření je ZDE.

Vzhledem ke stále se vyvíjejícím epidemiologickým nařízením, prosím sledujte naše webové stránky několik dnů před termínem zkoušky.


 

Nové video DEN UZAVŘENÝCH DVEŘÍ naleznete ZDE.
Přijímací řízení, podání přihlášky, zápisové lístky video ZDE.
Pro zájemce o studium jsme připravili video o naší škole. Video naleznete ZDE.

Záznam videochatu z Krajské hospodářské komory o naší škole naleznete ZDE. 

Charakteristika školy

Městské gymnázium a střední odborná škola, Úpice, okres Trutnov, Havlíčkova 812, IZO 015 037 789, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poslední zařazení do rejstříku škol je k 1. 1. 2011. Zřizovatelem je město Úpice. Dlouhodobým záměrem školy je posílení a inovace gymnaziálního vzdělávání, rozvíjení oboru veřejnosprávní činnost a rozšíření nabídky vzdělávání pro veřejnost. Škola je registrována v AŠSK. Při škole působí Mládež českého červeného kříže.

Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě