Jste zde: DomůKONTAKTYPřehled vyučujících a předmětů

Učitelé a předměty

Přehled vyučujících a vyučovaných předmětů:

AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk
BEV Biologické a ekologické vzdělávání OV Občanská výchova
Bi Biologie PAK Písemná komunikace a administrativa
ČJ Český jazyk PLT Práce s laboratorní technikou
ČED ČR v evropských dimenzích PRÁ Právo
D Dějepis SAJ Seminář z anglického jazyka
EKO Ekonimika SBch Seminář biologicko chemický
FG Finanční gramotnost SČJ Seminář z českého jazyka
Fy Fyzika SEk Seminář z ekonomie
FV Fyzikální vzdělávání SNJ Seminář z německého jazyka
Gr Geografie Sze Seminář ze zeměpisu
HV Hudební výchova SZSV Seminář ze základů společenskývh věd
Ch Chemie TV Tělesná výchova
CHV Chemické vzdělávání ÚČT Účetnictví
IKT Informační a komunikační technologie VDT Využití digitálních technologií
KAJ Konverzace v anglickém jazyka VES Veřejná správa
KVS Kultura ve veřejné správě Z Zeměpis
LP Laboratorní práce ZSV Základy společenských věd
M Matematika Přírodopis
Počet zobrazení 
1 Ing. Jana Nývltová, CSc. ředitelka školy, učitelka ZSV, SEk
2 Ing. Jana Prokopová učitelka ÚČT, PKA, EKO, OV, FG, VES
3 Ing. Jana Šepsová učitelka Ch, CHV, PLT, Fy, SBiCh
4 Ing. Luboš Panny učitel VES, KVS, ČED, ZSV, EKO
5 Ing. Robert Hrubý učitel Aj, Eko, Ov
6 Karel Mikeš učitel M
7 Mgr. Adam Tuček učitel Fy, Ma, LP
8 Mgr. Andrea Kadaníková učitelka TV, Z, VkeZ, Gr
9 Mgr. Blanka Reichertová učitelka M
10 Mgr. Hana Levinská učitelka ČJ, HV
11 Mgr. Jan Beránek učitel ČJ, SČJ, Ov
12 Mgr. Jan Nývlt zástupce ředitele, učitel IKT, VDT
13 Mgr. Kamila Matejíková učitelka ČJ, ZSV, SZSV
14 Mgr. Klára Burešová učitelka Př, Bi, LP, Tv
15 Mgr. Lenka Pechová učitelka D, HV, VV
16 Mgr. Michaela Hofmanová učitelka SNj, AJ, KAj, SAj
17 Mgr. Milan Vlček učitel Bi, Př, Tv, Vv, LP
18 Mgr. Pavel Blatník učitel PRÁ, IKT, Gr, OV, Vv, D
19 Mgr. Petra Dudková učitelka NJ, AJ
20 Mgr. Petra Nývltová výchovná poradkyně, učitelka AJ, SAj, ZSV

Strana 1 z 2

Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě