Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOSTStále se něco děje

Stále se něco děje

Veřejnosprávní činnost na Městském gymnáziu a střední odborné škole v  Úpici stále hledá zajímavá setkání se zajímavými lidmi. V rámci těchto setkání proběhla spolupráce s odborníkem z praxe, který byl součástí výuky.
     Prostě se zapojil do činnosti v hodinách a k vybraným tématům popsal realitu praxe. A o jaká šlo témata? Začalo se volbami. Ano, těmi, které spoustu mladých nezajímají. Paní tajemnice z Městského úřadu v Úpicivysvětlila žákům, co všechno musí úřad zajistit, za co všechno zodpovídá a co musí před volbami, ale i v průběhu voleb udělat. Zmínila se také o tom, že tato činnost také něco stojí. Pro žáky třetích a čtvrtých ročníků zajímavé, protože i jich se volby týkají.

Dalším tématem bylo fungování úřadu. Zajímavou a poutavou formou paní tajemnice popsala činnost městského úřadu, vzájemnou komunikaci uvnitř úřadu, ale i komunikaci s občany, co všechno úřad dělá, aby město fungovalo. Dotazy žáků směřovali i k voleným orgánům a jejich pravomocím. I tady paní tajemnice spojila teorii s praxí a popsala činnost zastupitelstva. Pro žáky druhého ročníku přínosné, protože v době setkání s odborníkem z praxe tuto látku právě probírali.
     Žáci třetího ročníkuse zajímali více o kazuistiky, tedyjak aco úřad řeší. Zajímala je bezpečnost v Úpici, ptali se, jak může úřad nebo město zakročit proti těm, co ničí majetek města a žijí převážně ze sociálních dávek. Zajímali se, jak město hospodaří podle rozpočtu, jak financuje své aktivity, školy, školky, péči o seniory...
      Sedíte a pozorujete žáky. Posloucháte, co je zajímá, na co se dotazují. A protože je znáte, víte, že to není jen komedie pro radost odborníka z praxe nebo učitele. Jsou to dotazy mladých lidí, kteří vědí, na co se ptají.
Posloucháte jejich dotazy a víte, že nejde o generaci bez zájmu. Mají zájem. Posloucháte, co jim vadí, co by rádi změnili. Jsou kritičtí, ale slušní.
     A nakonec víte, že bylo moc dobře, že do výuky přišel odborník z praxe, protože těm našim žákům to dalo strašně moc.
 

 Ing. Luboš Panny

 

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě