Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOST Pevnostní skanzen v Bělovsi

Pevnostní skanzen v Bělovsi

Dne 31. října 2018 se studenti Městského gymnázia a střední odborné školy v Úpici zúčastnili tematicky zaměřené exkurze k „osmičkovým výročím“ naší země. V tomto případě šlo o připomínku událostí v roce 1938 a ukázku opevňovacích prací československého pohraničí. Navštívili jsme Pěchotní srub NS – 82 Březinka nad Bělovsí u Náchoda. Objekt byl součástí opevnění tzv. náchodské branky, která byla předpokládaným místem průniku nepřátelské německé armády v roce 1938, v jehož sousedství se nachází i známá tvrz Dobrošov.

Dobrovolní nadšenci, kteří od roku 1990 vybudovali v tomto objektu doslova skvostný a dokonalý exponát – důkaz vyspělosti a dokonalosti československého zbrojního průmyslu a připravenosti československé armády, s nadšením předávali znalosti našim studentům. Studenti vyslechli zasvěcenou a vyčerpávající přednášku průvodců a po celou dobu prohlídky si mohli vyzkoušet technická zařízení pevnostního objektu. Dotazy kladené průvodcům byly vždy vyčerpávajícím způsobem odpovězeny. Krásné slunečné počasí dopomohlo příjemné atmosféře při pěší prohlídce kolem dalších pevnostních objektů, které se nachází v okolí a tvořili v roce 1938 dokonalou hráz proti rozpínavému německému sousedovi. Politické události září 1938 vzaly naší armádě možnost bránit se a zanechaly trauma, které si český národ v sobě po desetiletí nese. Aby exkurze po těchto zajímavých památkách nezůstala jen příjemným výletem do pohraničí, dostanou studenti v rámci předmětu český jazyk zadání zpracovat své poznatky, podněty a názory v úvaze a pokusí se tak odpovědět na dlouhodobě kladenou otázku – zdali se Československo na podzim roku 1938 mělo nebo mohlo bránit.
Poděkování patří všem nadšencům běloveského pevnostního skanzenu, kteří nám připravili zajímavé, příjemné a velmi poučné dopoledne.

Fotky z akce ZDE.

Mgr. Pavel Blatník

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě