Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOSTNavštivte s námi Švýcarsko!

Navštivte s námi Švýcarsko!

Informace k plánovanému zájezdu

PROGRAM – varianta 1
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: příjezd do starobylého Meersburgu, odkud se přeplavíme trajektem přes BODAMSKÉ JEZERO, prohlídka KOSTNICE spojená s českou historií (Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster, nábřeží a přístav), uvidíme impozantní RÝNSKÉ VODOPÁDY, na závěr hlavní město Švýcarska BERN (katedrála, Medvědí příkop, Orloj, Einsteinova expozice atd.)

3.den: exkurze a ochutnávka v ČOKOLÁDOVNĚ NESTLÉ v Brocu, přejezd k Ženevskému jezeru, vodní hrad CHILLON pěší procházka po promenádě kolem jezera do  letoviska Montreux,  město LAUSANNE (přístavní část Ouchy, prohlídka olympijského muzea), na závěr malebné městečko a hrad GRUYÉRES (včetně prohlídky ukázkové sýrárny)
4.den: a) přes sedlo Forclaz do Savojských Alp, příjezd do CHAMONIX, odtud se nabízí nádherné výhledy na masív Mont Blancu),  návrat přes ŽENEVU s prohlídkou města (katedrála, vodotrysk, Palác národů, Památník reformace, možnost exkurze do sídla OSN atd.)
5.den:  přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské Alpy, kolem Interlakenu do GRINDELWALDU, dále si prohlédneme LUCERN (dřevěný most Kapellbrücke, katedrála, městské hradby, Lví památník atd.), kolem jezera Wallensee do Lichtenštejnska (VADUZ, knížecí palác, procházka po hlavní třídě Vaduzu), noční transfer  
6.den: návrat
Termín: 25.5.- 30.5
Cena: 5700,- Kč (+ vstupné – bude upřesněno podle věku žáka)
V ceně: 3x ubytování, 3x snídaně, cestovní pojištění, pojištění proti úpadku CK, průvodce, kompletní doprava, informační materiály
 
Zájezd (obě varianty) zajišťuje CK Pangea – specialista na školní zájezdy 

PROGRAM – varianta 2
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: příjezd do starobylého Meersburgu, odkud se přeplavíme trajektem přes BODAMSKÉ JEZERO, prohlídka KOSTNICE spojená s českou historií (Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster, nábřeží a přístav), uvidíme impozantní RÝNSKÉ VODOPÁDY, na závěr hlavní město Švýcarska BERN (katedrála, Medvědí příkop, Orloj, Einsteinova expozice atd.)
3.den: exkurze a ochutnávka v ČOKOLÁDOVNĚ NESTLÉ v Brocu, přejezd k Ženevskému jezeru, vodní hrad CHILLON pěší procházka po promenádě kolem jezera do  letoviska Montreux,  město LAUSANNE (přístavní část Ouchy, prohlídka olympijského muzea), na závěr malebné městečko a hrad GRUYÉRES (včetně prohlídky ukázkové sýrárny)
4.den: a) přes sedlo Forclaz do Savojských Alp, příjezd do CHAMONIX, odtud se nabízí nádherné výhledy na masív Mont Blancu),  návrat přes ŽENEVU s prohlídkou města (katedrála, vodotrysk, Palác národů, Památník reformace, možnost exkurze do sídla OSN atd.)
5.den:  přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské Alpy, kolem Interlakenu do GRINDELWALDU, dále si prohlédneme LUCERN (dřevěný most Kapellbrücke, katedrála, městské hradby, Lví památník atd.), kolem jezera Wallensee do Lichtenštejnska (VADUZ, knížecí palác, procházka po hlavní třídě Vaduzu), přejezd do oblasti Graubindenu/Chur (JV Švýcarsko), nocleh
6.den: výlet známým švýcarským vyhlídkovým vlakem Bernina Express přes Alpy na trase Chur – St. Moritz (dráha přes horské sedlo Bernina je od roku 2008 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO), prohlídka města St. Moritz (klimatické lázně), dle časových možností další program v místě, noční transfer do ČR
7.den: návrat
 
Termín: 25.5.- 31.5
Cena: 5700,- Kč+ cca 1300,- Kč za prodloužení zájezdu o návštěvu kantonu Engadin – 6. den (+ vstupné – bude upřesněno podle věku žáka)
V ceně: 4x ubytování, 4x snídaně, cestovní pojištění, pojištění proti úpadku CK, průvodce, kompletní doprava (kromě Bernina Express), informační materiály


V případě velkého zájmu dostanou přednost žáci vyšších ročníků.

ITENERÁŘ ZÁJEZDU ZDE.

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě