Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOSTProjekt T Generace pokračuje

Projekt T Generace pokračuje

Naše škola zůstává i v tomto školním roce součástí projektu T Generace, kterým firma Saar Gummi Czech s. r. o. podporuje technické vzdělávání žáků. Na naší škole jsou tři kroužky, které jsou tímto projektem podporovány.

 Letošní kroužek fyziky je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce z tohoto předmětu. Kroužek je určen pro septimu a oktávu, tedy pro 3. a 4. ročník střední školy. Během školního roku jsou opakována všechna témata od nástupu na střední školu. Každý žák obdržel na začátku roku výčet 25 maturitních otázek z fyziky. Z tohoto výčtu si žáci vybrali otázky, které samostatně zpracovali a na kroužku své zpracování prezentovali. Je kladen větší důraz na propojení souvislostí mezi jednotlivými částmi fyziky. Zároveň je cílem zlepšit svůj mluvený projev a schopnost reagovat na případné dotazy.
Matematický kroužek je určen pro žáky nižšího gymnázia. Je zaměřen na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti a využití matematických postupů při řešení zajímavých úloh. Jeho obsah je zcela odlišný od klasických hodin matematiky.  Je zde prostor pro různé metody řešení úloh (početní i grafické), modely méně obvyklých těles, zajímavosti z oblasti matematiky, apod.
Dále je zde kroužek psaní všemi deseti. Kroužku se účastní 14 žáků z  tříd gymnázia prima a tercie. Výuka probíhá v počítačové učebně školy. Žáci pracují s výukovým počítačovým programem ATF (all ten fingers). Doma žáci procvičují za pomoci učebnice, kterou jim škola zapůjčila. Cílem výuky je ovládat psaní všemi deseti prsty hmatovou technikou, která se na celém světě považuje za nejracionálnější způsob obsluhy klávesnice. Práce je rozložena na všechny prsty, takže se zrychlí výkon, uspoří vynaložená energie a pisatel se může soustředit pouze na obsah sdělení. Pracovat s počítačem vyžaduje pevnou vůli. Kdo se chce naučit dobře ovládat klávesnici hmatovou metodou, musí se umět soustředit, být cílevědomý, vytrvalý a mít smysl pro přesnou práci. Do budoucna žákům tak pomůže lépe využít čas a hlavně ušetřit čas při studiu na VOŠ nebo VŠ – psaní různých seminárních, bakalářských, diplomových prací i při práci s počítačem v budoucím zaměstnáním. Učí se rovněž pracovat s textovým editorem MS Word a úspěšně zvládnout požadavky na moderní zpracování textů. Žáci se rovněž seznamují s bezpečností a ochranou zdraví při práci s počítačem. Výuka je zpestřena i uvolňovacími cviky zaměřenými proti bolesti krční a bederní páteře, rukou (snaha předcházet onemocnění – karpální tunely
Velmi si vážíme podpory od firmy Saar Gummi Czech, s. r. o. Červený Kostelec a doufáme, že započatá spolupráce bude i nadále pokračovat.

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě