Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOSTExkurze: Česko–slovenská, Slovensko-česká výstava v Národním muzeu v Praze

Exkurze: Česko–slovenská, Slovensko-česká výstava v Národním muzeu v Praze

Dne 14. března se zúčastnili žáci 2. a 3. S třídy tematické exkurze v historické budově Národního muzea v Praze. V loňském roce jsme si připomněli 100. výročí vzniku ČSR a dne 15. března si připomínáme 80 let od obsazení zbytků čs. území německými okupanty. K připomínce těchto události, v rámci studia dějepisu, ZSV a práva, zhlédli žáci zdařilou výstavu věnovanou existenci Československa.

Mimo krásně opravené budovy Národního muzea v Praze bylo možno spatřit téměř všechny zrekonstruované prostory této vznešené budovy. Mimo to nabídlo Národní muzeum výstavu historických artefaktů z národních dějin a dějin umění českých zemí. Předmětem naší exkurze však byla Česko-slovenská, Slovensko-česká výstava, kde žáci mohli na vlastní oči vidět jeden z originálů Versailleské smlouvy, která potvrzovala výsledky 1. sv. války a tvořila část hranic nově vznikajícího Československa, stejně jako originál Trianonské smlouvy, která určovala hranice nově vzniklého Slovenska jako součásti nové ČSR. Dále bylo možno si prohlédnout Prohlášení z 15. března 1939 s vlastnoručními podpisy dr. E. Háchy a A. Hitlera, které bylo klíčovým dokumentem, na jehož základě obsadila německá vojska zbytek okleštěného čs. území a vznikl samotný Slovenský štát.
Velké množství listinných i věcných artefaktů k dějinným, právním i průmyslovým dějinám sta let trvání Československa, modely významných staveb, výrobků, úspěchů vědeckých, kulturních i sportovních, jež byly chloubou našeho společného státu od dob vzniku až po současnost, dopravní prostředky vyráběné čs. výrobci, zbraně českých zbrojovek, dobový nábytek, textil i věci denní potřeby žáky zaujaly a pobavily.
Expozice byla vhodně doplněna projekcí dokumentárních snímků a také interaktivními panely, na nichž si žáci mohly vyzkoušet své znalosti z historie, právních dějin, dějin průmyslu, kultury i sportu naší republiky.
I přes zklamání z nedostupnosti rozsáhlých přírodovědných sbírek muzea, které budou zpřístupněny až v příštím roce, byla expozice i prohlídka historické budovy muzea příjemným a poučným zpestřením výuky společenských předmětů na naší škole.

Mgr. Pavel Blatník

Fotky z akce ZDE.

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě