Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOSTKunětická hora – exkurze na téma „Pernštejnové a pozdní gotika“

Kunětická hora – exkurze na téma „Pernštejnové a pozdní gotika“

Dne 14. května 2019 se zúčastnili studenti 3.S naší školy tematické exkurze věnované vzácným památkám pozdní gotiky a hospodářskému vzestupu šlechtického rodu Pernštejnů ve východních Čechách.
Akce započala pěším pochodem ze stanice Stéblová. Po jeho absolvování vystoupali studenti k významné národní kulturní památce, hradu Kunětická hora. Při komentované exkurzi se z výkladu dozvěděli historická fakta o existenci, výstavbě a přestavbách této památky. Zajímavou se všem zdála především prohlídka kaple sv. Kateřiny, která je po rekonstrukci a je ukázkou pozdní „pernštejnské“ gotiky v kraji a ojedinělým důkazem vyspělosti stavitelství ve východních Čechách. Průvodce po přednesu výkladu studenty vyzkoušel ze základních faktů o hradu. Po počáteční nesmělosti třída se svými znalostmi uspěla.

Prohlídka pokračovala ve sklepení paláce, kde byly k vidění archeologické nálezy získané při rekonstrukci. Zajímavý byl i samotný hradní palác s rytířskou síní a ukázkami zbraní z dob třicetileté války. V patrech hradu studenty zaujala i část věnovaná hospodářství Pernštejnů, především velká mapa rybniční soustavy, kterou na Pardubicku Pernštejnové budovali ještě dříve než Rožmberkové v jižních Čechách. Vyzkoušeli jsme si znalosti při čtení historického písma a středověké češtiny. Zajímavé byly expozice věnované výkonu práva a práva útrpného na pardubickém panství, které studenti využijí při zpracování seminárních prací z dějepisu.
I přes silný vítr byla velmi zajímavá i vyhlídka z válcové věže, ze které bylo možno shlédnout zamračenou krajinu hradeckého a pardubického rovinatého kraje. Exkurze byla zakončena obědem v restauraci.
Řadu zjištěných poznatků mohou studenti porovnat s poznatky získanými při studiu dějepisu, ve kterém se v posledních hodinách věnovali právě studiu vlády Jiřího z Poděbrad a vlády Jagellonců, do jejichž doby vzestup hospodářství i politického vlivu rodu Pernštejnů patří.

Mgr. Pavel Blatník

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě