Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOSTLatina

Latina

Tento zájmový kroužek je zaměřen na osvojení základů latinského jazyka. Možnosti účasti v tomto kroužku využívají hojně zájemci o studiummedicínksých oborů, ale mezi účastníky naleznete i studenty, kteří kurz navštěvují pouze ze zájmu o latinu jako jazyk. Na naší škole tento kroužek vyučuje Mgr. Tomáš Karel a pravidelně každý pátek.

Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě