Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOST

Navržení kandidáti do Školské rady Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice, Havlíčkova 812.

1. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., PMP – navržen za rodiče a zletilé studenty
    věk: 49 let
    povolání: manažer
    bytem: Červený Kostelec – Lhota

2. Darina Kricnarová – navržena za rodiče a zletilé studenty
    věk: 43 let
    povolání: starostka obce
    bytem: Lhota pod Hořičkami

3. Bc. Radka Štěpánská – navržena za rodiče a zletilé studenty
    věk: 51 let
    povolání: učitelka, asistent pedagoga
    bytem: Úpice

4. Alena Horká – navržena za rodiče a zletilé studenty
    věk: 42 let
    povolání: asistent ředitele
    bytem: Chvaleč

Volby do školské rady se konají 23. 11. 2017 v budově Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice, Havlíčkova 812. 

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice

Studijní obor : veřejnosprávní činnost
  Předmět :  P R Á V O

Výuka práva na naší škole se věnuje průřezově všem odvětvím českého právního systému, která absolventi studia veřejnosprávní činnosti využijí v praktickém výkonu povolání, např. ve veřejné správě, v běžném občanském životě, v přípravě na další právnické vzdělání, vzdělání v oblasti společenských věd či správních a bezpečnostně právních studiích. Výuka neprobíhá jen v teoretické formě,  dbáme i na praktickou přípravu studentů v řešení konkrétních právních situací, které se studenti učí upravovat pomocí zákonných norem, v nichž se naučí orientovat a aplikovat je na dané situace. Výuka je dále doplněna pravidelnými náslechy při jednáních soudů, kde se studenti seznamují se soudním procesem, s prací a pravomocemi orgánů soudu a konkrétními soudními kauzami.

1. ročník - výuka otevírá problematiku práva seznámením s právním prostředím naší republiky, základními pojmy a právními obraty. Dále se věnuje podrobné rozpravě o Ústavě ČR jako o nejvyšším právním předpisu, stejně jako o Listině základních lidských práv a svobod. Poté studenti projdou přípravou ze živnostenského zákona, kde pochopí celý systém a organizaci živnostenského podnikání, jakož i práva a povinnosti živnostníka. Studiem správního řádu získají přehled především o činnosti správních orgánů, jejich pravomocích i správním trestání. Získají přehled o novém zákoně o přestupcích, přestupkových sankcích a činnosti Policie ČR a obecní a městské policie v této oblasti. Seznámí se s pravomocemi i oprávněními Policie ČR a obecní policie podle jejich zákonů.

Číst dál...

SYSTEMA sebeobranné bojové umění

Při říjnových hodinách tělesné výchovy dívky kvinty a septimy absolvovaly 4. lekce základů sebeobrany. Eliška Hrnčířová studentka septimy je součástí týmu Systema Trutnov, který se zaměřuje na rozvoj jedince jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Naučili jsme se několik užitečných sebeobranných akcí při napadení v různých situacích, které se nám budou do života hodit. Vše probíhalo pod vedením akreditovaného instruktora sebeobrany Systema Trutnov R. Netíka.   

Více foto na: https://www.facebook.com/systema.trutnov/?fref=ts

Mgr. Andrea Kadaníková

Florbal 2.11.2017

Ve čtvrtek 2.11. proběhl florbalový turnaj 5 škol. Dívky sehrály svá utkání v Úpici v tělocvičně ZŠ BČ a chlapci cestovali za svými zápasy do Malých Svatoňovic. Nejlépe se nám dařilo v kategorii mladších dívek (PR a SK). Po velmi napínavých a vyrovnaných soubojích jim patřilo krásné 2.místo. Starší žákyně (TR a KVA) se umístily páté a chlapci v obou kategoriích čtvrtí. Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně odhodlání do dalších soutěží.

Mgr. Andrea Kadaníková

Číst dál...

BITVA U TRAFALGARU

To, že škola hrou naše studenty baví, jsme se mohli přesvědčit na páteční akci, kdy jsme si připomněli poměrně významnou námořní bitvu, která vzala život britskému viceadmirálu Horatiu Nelsonovi. Naši žáci ze tříd prima až kvarta mohli svést papírovou námořní bitvu při klasické hře „lodě“, ve spolupráci s městskou knihovnou zjišťovali informace nejen k Trafalgaru, zbytek účastníků sehrál scénky s námořnickou tematikou, které musely povinně obsahovat daná slova a které nás na závěr celé akce pobavily.
Děkuji všem, kteří se akce účastnili a vyučujícím, kteří s přípravou a průběhem pomohli. 

Petra Nývltová
 

 

Návštěva klenotnice drahých kovů v Nové Pace

V rámci biologické přípravy studentů třídy 2. S naší školy jsme uskutečnili 12. října 2017 malý výlet do geologické minulosti našeho kraje. Každý den chodíme po naší zemi a většinou netušíme, co země pod povrchem skrývá, jaká bohatství je v ní možno nalézt. Městské muzeum v Nové Pace, jehož součástí je i klenotnice drahých kamenů Novopacka a celého Podkrkonoší, dává možnost seznámit se nejen s geologickým vývojem našeho kraje, ale i s konkrétními nálezy, fosiliemi, nerosty a horninami, které jsou pro kraj charakteristické.

Číst dál...

Návštěvou u Péči, Íčka a Leni

V pošmourné páteční ráno jsme se potkali s maturanty místo v obvyklé učebně před Muzeem bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Milá paní Odrobiňáková si kvůli nám ochotně přivstala a se zasvěceným výkladem nás provedla stálou expozicí. 

Číst dál...

Srdíčkový den

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentkám, studentům a zaměstnancům 
Městské gymnázium a Střední odborné školy, Havlíčkova 812, Úpice

za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2017 a za finanční částku 2 762 Kč, získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

 

Strana 7 z 30

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě