Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOST

Výzva

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 Úpice

Vzhledem k nutnosti sjednocení začátku mandátů všech členů Školské rady Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice od 1.1.2018 je nutné provést volby do Školské rady. Stávající školská rada ukončí svůj mandát ke dni 31.12.2017.

Číst dál...

Na Damiánu je prima

I primáni se vydali stmelovat na svůj adaptační kurz. Příjemné zázemí nám poskytla chata Damián v Horním Maršově. Na poměry letošního září bylo počasí ještě přející, a tak jsme si mohli na celodenním výletě užít i slunečné chvilky s výhledy od Rýchorské boudy.

Číst dál...

Ve dnech 3. a 4. října se konaly na naší škole v učebně 102 STUDENTSKÉ VOLBY.

Studenti ve věku 15 – 19 let mohli odvolit během přestávek. Na regulérnost voleb dohlížela volební komise ve složení: Lenka Ondráčková z oktávy, Tereza Valášková a Vlaďka Mirgová z 1.S. Za jejich práci děkujeme. Na podrobnější výsledky se můžete těšit v pondělí 9.10. Zpracuje je Ing. Luboš Panny. Ze 149 oprávněných voličů odevzdalo hlasy 64, volební účast byla tedy 42,95 procent.
Studenti si mohli vyzkoušet roli voliče, ti osmnáctiletí mohli již dříve přemýšlet, které straně dají svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 20. – 21. 10. 2017.

Mgr. Kamila Matejíková

Výuka práva na Městském gymnáziu a SOŠ Úpice

Studenti oboru Veřejnosprávní činnost procházejí během čtyřletého studia na naší škole i přípravou ze základů právního řadu naší země. Jejich teoretická příprava zajišťuje znalosti v širokém rozsahu. Od Ústavy ČR až po oborové a speciální zákony. Teoretická příprava však potřebuje i praktickou část výuky. Tato praktická část spočívá především v přípravě k praktické části maturitní zkoušky, kde studenti pracují s konkrétními případy, se kterými se mohou setkat ve své budoucí praxi nebo běžném životě. Nutnou součástí při tomto způsobu přípravy je práce se samotným zákonem. Studenti tak získávají přehled o jednotlivých právních předpisech či normách a učí se je aplikovat v konkrétních příkladech. Tímto způsobem se studenti připravují k praktické části maturitní zkoušky.

Číst dál...

Stmelovák 5.KI

Ve dnech 19.9 – 20.9.2017 měla třída kvinta stmelovací kurz v Peci pod Sněžkou na chatě Turbíně. Cesta byla velice namáhavá, jelikož jsme šli do strmého kopce.

Číst dál...

Stmelovací kurz 1.S

V úterý 12.9. se 1.S vydala na stmelovací kurz do sousední vesnice Havlovice. Šli jsme pěšky od školy, protože je to kousek. Ubytovali jsme se v kulturním domě a přesunuli jsme se do sportovního areáu a začali se „stmelovat“ u fotbalu, stolního tenisu a při jízdě na koloběžkách. Před obědem si celá třída zahrála přehazovanou. Na oběd jsme se přesunuli do místní školy. Po obědě jsme si udělali i s paní třídní učitelkou turnaj v mini golfu. Poté se k nám připojila i paní učitelka Matejíková a vyrazili jsme na hrad Vízmburk . Po zdolání kopce jsme si poslechli zajímavý výklad o hradu a mučírně,která nás zaujala nejvíce. Následně jsme si opekli vuřty a vydali se zpátky do kulturního domu, kde jsme měli volno. Hráli jsme Aktivity a Nikdy jsem.. a pak šli spát. Ráno jsme snídali bábovku, kterou pro nás upekla naše paní učitelka a přesunuli se i s věcmi znovu na sportovní areál, kde jsme se věnovali různým sportovním aktivitám. Nakonec jsme se po poledni vydali zpátky ke škole. Všem se kurz líbil a náš kolektiv určitě víc stmelil.
 

Foto z akce ZDE.

Archeopark a Na Chlumu r. 1866

Druhý školní den a my už cestujeme! Naše třídy prima, kvinta, 3. S pod vedením Mgr. Leny Pechové, třídních učitelů Mgr. Jana Beránka, Ing. Jany Prokopové vyráží do Všestar. Byla navštívena dvě místa: Archeopark a Památník bitvy Na Chlumu r. 1866.

Číst dál...

Zapojení do projektu EU

Strana 8 z 30

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě