Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOST

Ukázka plazů na naší škole

Dne 3. listopadu 2017 na naše gymnázium a střední školu zavítal chovatel a milovník plazů Petr Voňka z Hertvíkovic. Připravil nám zajímavou podívanou do světa plazů, který se stal jeho velkým životním koníčkem.
Přednáška spojená s ukázkou ještěrů a hadů je pro studenty i pedagogy zajímavou zkušeností. Kdo z nás může říci, že si pohladil nebo posadil kolem krku obávaného škrtiče, kterého všichni ostatní vídáme pouze v ZOOz dostatečné vzdálenosti a za sklem terária? Nám se podařilo nejen se o hadech a ještěrech mnoho věcí dozvědě,ale poznat jejich chování v přírodě i zajetí, poznat něco ze zkušeností dlouholetého chovatele.Uvědomit si, že plazi mohou být domácími mazlíčky a také nebezpečnými predátory, před kterými je nutnémít respekt. 

Číst dál...

Studijní obor: veřejnosprávní činnost

Předmět :  Veřejná správa

Výuka předmětu veřejná správa na naší škole se věnuje průřezově všem odvětvím veřejné správy v České republice, vede k pochopení a orientaci systému veřejné správy.Absolventi studia veřejnosprávní činnosti jsou schopni předané informace a své znalosti využít v praktickém výkonu povolání, např. ve veřejné správě – obecní a městské úřady, úřady práce, školy a školská zařízení, v sociální oblasti, v rámci výkonu služby v řadách armády, policie a vězeňské služby,v privátním sektoru, v běžném občanském životě. Absolventi jsou schopni tyto své znalosti uplatnit v přípravě na další právnické vzdělání, vzdělání v oblasti společenských věd či správních a bezpečnostně právních studiích.
Výuka neprobíhápouze v teoretické formě. Dbáme i na praktickou přípravu studentů v řešení konkrétních situací, které se studenti učí zpracovat pomocí zákonných norem. V nich se naučí orientovat a aplikovat je na dané situace. Výuka je dále doplněna návštěvami veřejnoprávních institucí nebo besedami s pracovníky veřejné správy. Snahou je ukázat na kazuistice, jak lze danou věc řešit, nebo jak a s kým jednat. Výstupem je následně orientace v dané problematice.
 

Číst dál...

Arnošt Lustig – devět životů

Dne 8. 11. 2017 zhlédli studenti vyšších ročníků naší školy krátký film Arnošt Lustig - devět životů, který natočil režisér Ivo Pavelek s dcerou Kristinou. Ve filmu vystupuje A. Lustig, jeho sestra Hana, kamarádka z Terezína Marta, kamarád z Osvětimi Jiří, novinář Karel Hvížďala a herečka Květa Fialová. Snímek vykresluje osobnost Arnošta Lustiga od narození až do smrti. Osobně se mi na snímku nejvíce líbila Arnoštova povaha a jeho neutuchající pozitivita. Člověk by věřil, že lidé, kteří prožili něco takového, budou zlomeni a nikdy se už z takového zážitku nevzpamatují. To ale nebyl případ Arnošta Lustiga, který všemu soužení čelil se vzpřímenou hlavou. Film přiblížil realitu koncentračních táborů a antisemitismu, jenž se snažil zlomit příslušníky jiné rasy než „árijské“. Lustigův životní příběh nás zaujal a doufáme, že se diváci z historie poučí.

Šárka Levinská, septima

Broumovské diskuse

Šestého a sedmého listopadu jsem se s paní učitelku Matejíkovou a spolužáky z našeho gymnázia zúčastnil Broumovských diskusí. Tento ročník byl zaměřen na vizi vzdělanosti, tedy na to, jak by školství mělo vypadat a nevypadá.
V prvním panelu jsme přivítali pět prezidentských kandidátů, a to jmenovitě Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Marka Hilšera, Pavla Fischera a Vratislava Kulhánka. Debata zprvu začala krátkým úvodem každého kandidáta k tématu vzdělávání a dále pokračovala diskuzí a otázkami z publika. Pravdou však zůstává, že se s učitelskými platy a kvalitou či nekvalitou vzdělávání prezident se svými pravomocemi nic moc neudělá, takže debata byla spíše teoretická.
Mezi nejzajímavější řečníky patřil neurolog Martin Jan Stránský, který konečně vědecky podložil, že mobil v rukou dítěte je cesta do záhuby, což bychom bez jeho výzkumu brali jako pouhou smyšlenku. Ondřeje Šteffla známe jako zakladatele SCIO t(r)estů, které slouží jako jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Tento muž je také zakladatelem SCIO školy, kterou si na diskuzích v Broumově „mírně“ propagoval. 
Jako celek na mě působily diskuse velmi dobře, byly na úrovni, avšak jen v teoretické rovině. Důležité je podotknout, že školou demokracie rozhodně Broumovské diskuse jsou.

 Dominik Souček, Septima

Navržení kandidáti do Školské rady Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice, Havlíčkova 812.

1. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., PMP – navržen za rodiče a zletilé studenty
    věk: 49 let
    povolání: manažer
    bytem: Červený Kostelec – Lhota

2. Darina Kricnarová – navržena za rodiče a zletilé studenty
    věk: 43 let
    povolání: starostka obce
    bytem: Lhota pod Hořičkami

3. Bc. Radka Štěpánská – navržena za rodiče a zletilé studenty
    věk: 51 let
    povolání: učitelka, asistent pedagoga
    bytem: Úpice

4. Alena Horká – navržena za rodiče a zletilé studenty
    věk: 42 let
    povolání: asistent ředitele
    bytem: Chvaleč

Volby do školské rady se konají 23. 11. 2017 v budově Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice, Havlíčkova 812. 

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice

Studijní obor : veřejnosprávní činnost
  Předmět :  P R Á V O

Výuka práva na naší škole se věnuje průřezově všem odvětvím českého právního systému, která absolventi studia veřejnosprávní činnosti využijí v praktickém výkonu povolání, např. ve veřejné správě, v běžném občanském životě, v přípravě na další právnické vzdělání, vzdělání v oblasti společenských věd či správních a bezpečnostně právních studiích. Výuka neprobíhá jen v teoretické formě,  dbáme i na praktickou přípravu studentů v řešení konkrétních právních situací, které se studenti učí upravovat pomocí zákonných norem, v nichž se naučí orientovat a aplikovat je na dané situace. Výuka je dále doplněna pravidelnými náslechy při jednáních soudů, kde se studenti seznamují se soudním procesem, s prací a pravomocemi orgánů soudu a konkrétními soudními kauzami.

1. ročník - výuka otevírá problematiku práva seznámením s právním prostředím naší republiky, základními pojmy a právními obraty. Dále se věnuje podrobné rozpravě o Ústavě ČR jako o nejvyšším právním předpisu, stejně jako o Listině základních lidských práv a svobod. Poté studenti projdou přípravou ze živnostenského zákona, kde pochopí celý systém a organizaci živnostenského podnikání, jakož i práva a povinnosti živnostníka. Studiem správního řádu získají přehled především o činnosti správních orgánů, jejich pravomocích i správním trestání. Získají přehled o novém zákoně o přestupcích, přestupkových sankcích a činnosti Policie ČR a obecní a městské policie v této oblasti. Seznámí se s pravomocemi i oprávněními Policie ČR a obecní policie podle jejich zákonů.

Číst dál...

SYSTEMA sebeobranné bojové umění

Při říjnových hodinách tělesné výchovy dívky kvinty a septimy absolvovaly 4. lekce základů sebeobrany. Eliška Hrnčířová studentka septimy je součástí týmu Systema Trutnov, který se zaměřuje na rozvoj jedince jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Naučili jsme se několik užitečných sebeobranných akcí při napadení v různých situacích, které se nám budou do života hodit. Vše probíhalo pod vedením akreditovaného instruktora sebeobrany Systema Trutnov R. Netíka.   

Více foto na: https://www.facebook.com/systema.trutnov/?fref=ts

Mgr. Andrea Kadaníková

Florbal 2.11.2017

Ve čtvrtek 2.11. proběhl florbalový turnaj 5 škol. Dívky sehrály svá utkání v Úpici v tělocvičně ZŠ BČ a chlapci cestovali za svými zápasy do Malých Svatoňovic. Nejlépe se nám dařilo v kategorii mladších dívek (PR a SK). Po velmi napínavých a vyrovnaných soubojích jim patřilo krásné 2.místo. Starší žákyně (TR a KVA) se umístily páté a chlapci v obou kategoriích čtvrtí. Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně odhodlání do dalších soutěží.

Mgr. Andrea Kadaníková

Číst dál...

Strana 8 z 32

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě