Jste zde: DomůZÁJMOVÁ ČINNOST

BITVA U TRAFALGARU

To, že škola hrou naše studenty baví, jsme se mohli přesvědčit na páteční akci, kdy jsme si připomněli poměrně významnou námořní bitvu, která vzala život britskému viceadmirálu Horatiu Nelsonovi. Naši žáci ze tříd prima až kvarta mohli svést papírovou námořní bitvu při klasické hře „lodě“, ve spolupráci s městskou knihovnou zjišťovali informace nejen k Trafalgaru, zbytek účastníků sehrál scénky s námořnickou tematikou, které musely povinně obsahovat daná slova a které nás na závěr celé akce pobavily.
Děkuji všem, kteří se akce účastnili a vyučujícím, kteří s přípravou a průběhem pomohli. 

Petra Nývltová
 

 

Návštěva klenotnice drahých kovů v Nové Pace

V rámci biologické přípravy studentů třídy 2. S naší školy jsme uskutečnili 12. října 2017 malý výlet do geologické minulosti našeho kraje. Každý den chodíme po naší zemi a většinou netušíme, co země pod povrchem skrývá, jaká bohatství je v ní možno nalézt. Městské muzeum v Nové Pace, jehož součástí je i klenotnice drahých kamenů Novopacka a celého Podkrkonoší, dává možnost seznámit se nejen s geologickým vývojem našeho kraje, ale i s konkrétními nálezy, fosiliemi, nerosty a horninami, které jsou pro kraj charakteristické.

Číst dál...

Návštěvou u Péči, Íčka a Leni

V pošmourné páteční ráno jsme se potkali s maturanty místo v obvyklé učebně před Muzeem bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Milá paní Odrobiňáková si kvůli nám ochotně přivstala a se zasvěceným výkladem nás provedla stálou expozicí. 

Číst dál...

Srdíčkový den

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje
studentkám, studentům a zaměstnancům 
Městské gymnázium a Střední odborné školy, Havlíčkova 812, Úpice

za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2017 a za finanční částku 2 762 Kč, získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

 

Výzva

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 Úpice

Vzhledem k nutnosti sjednocení začátku mandátů všech členů Školské rady Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice od 1.1.2018 je nutné provést volby do Školské rady. Stávající školská rada ukončí svůj mandát ke dni 31.12.2017.

Číst dál...

Na Damiánu je prima

I primáni se vydali stmelovat na svůj adaptační kurz. Příjemné zázemí nám poskytla chata Damián v Horním Maršově. Na poměry letošního září bylo počasí ještě přející, a tak jsme si mohli na celodenním výletě užít i slunečné chvilky s výhledy od Rýchorské boudy.

Číst dál...

Ve dnech 3. a 4. října se konaly na naší škole v učebně 102 STUDENTSKÉ VOLBY.

Studenti ve věku 15 – 19 let mohli odvolit během přestávek. Na regulérnost voleb dohlížela volební komise ve složení: Lenka Ondráčková z oktávy, Tereza Valášková a Vlaďka Mirgová z 1.S. Za jejich práci děkujeme. Na podrobnější výsledky se můžete těšit v pondělí 9.10. Zpracuje je Ing. Luboš Panny. Ze 149 oprávněných voličů odevzdalo hlasy 64, volební účast byla tedy 42,95 procent.
Studenti si mohli vyzkoušet roli voliče, ti osmnáctiletí mohli již dříve přemýšlet, které straně dají svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 20. – 21. 10. 2017.

Mgr. Kamila Matejíková

Výuka práva na Městském gymnáziu a SOŠ Úpice

Studenti oboru Veřejnosprávní činnost procházejí během čtyřletého studia na naší škole i přípravou ze základů právního řadu naší země. Jejich teoretická příprava zajišťuje znalosti v širokém rozsahu. Od Ústavy ČR až po oborové a speciální zákony. Teoretická příprava však potřebuje i praktickou část výuky. Tato praktická část spočívá především v přípravě k praktické části maturitní zkoušky, kde studenti pracují s konkrétními případy, se kterými se mohou setkat ve své budoucí praxi nebo běžném životě. Nutnou součástí při tomto způsobu přípravy je práce se samotným zákonem. Studenti tak získávají přehled o jednotlivých právních předpisech či normách a učí se je aplikovat v konkrétních příkladech. Tímto způsobem se studenti připravují k praktické části maturitní zkoušky.

Číst dál...

Strana 9 z 32

Projekty

 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

St  11:30 - 12:30
Čt 13:05 - 13:35

jinak po domluvě