Jste zde: DomůZprávyAbsolventi 2019/2020

Milí uchazeči o studium,
termíny jednotné přijímací zkoušky jsou letos posunuty následovně:

uchazeči o čtyřleté gymnázium konají JPZ     3. a 4. května

uchazeči o osmileté gymnázium konají JPZ    5. a 6. května

V nejbližších dnech Vám poštou bude odeslána pozvánka k přijímací zkoušce s bližšími informacemi.

Ministerstvo zdravotnictví vyadlo dne 6. dubna 2021 mimořádné opatření týkající se testování uchazečů před přijímacími zkouškamina střední školy. Celý text toho opatření je ZDE.

Vzhledem ke stále se vyvíjejícím epidemiologickým nařízením, prosím sledujte naše webové stránky několik dnů před termínem zkoušky.


 

Nové video DEN UZAVŘENÝCH DVEŘÍ naleznete ZDE.
Přijímací řízení, podání přihlášky, zápisové lístky video ZDE.
Pro zájemce o studium jsme připravili video o naší škole. Video naleznete ZDE.

Záznam videochatu z Krajské hospodářské komory o naší škole naleznete ZDE. 

Absolventi 2019/2020

Koronavirové maturitní zkoušky proběhly v červnu a přes ztížené studijní podmínky z 27 úpických gymnazistů 89 % maturitní vysvědčení získalo. Slavnostní předání proběhlo v příjemné atmosféře v Městském sále v Úpici. Za město pogratuloval absolventům Ing. Holman. Ještě příjemnější byl maturitní večírek v „Americe“ s bohatým rautem – výnos z dobře organizovaného maturitního plesu vedeného třídní PhDr. Petrou Nývltovou.
Kde budou naši získávat další vědomosti a rozvíjet svou osobnost? Nejvíce z nich v Hradci Králové, a to například na Univerzitě obrany - Fakultě vojenského zdravotnictví, na Farmaceutické fakultě UHK, sedm statečných omladí učitelské sbory (tedy alespoň 70 %).

Na Technické univerzitě Liberec budou studovat dva bývalí oktaváni, a to obor Zdravotnický záchranář a Mezinárodní obchod.
I Praha přivítá úpické gymnazisty. Na Univerzitě Karlově zaujaly obory Germanistika a Klinická a toxikologická analýza. Pouze 12 studentů přijímala pražská AMU na obor Divadelní produkce a díky velkému mimoškolnímu nasazení máme naši absolventku i v takto úzkém výběru. ČVUT připraví odborníka na informační technologie.
Na Moravu také nesmíme zapomenout: jeden absolvent nastupuje na Fakultu stavební v Brně, jeho bývalá spolužačka se rozhodla pro studium andragogiky na Filozofické fakultě v Olomouci.
Nesmíme zapomínat ani na absolventky oboru Veřejnosprávní činnost. Třídního Mgr. Pavla Blatníka potěšilo, že v dalším studiu bude pokračovat pět studentek. Obor Veřejná správa si vybraly čtyři z nich, a to na Univerzitě Jana Pernera v Pardubicích, Metropolitní univerzitě v Praze a Vyšší odborné škole v Hořicích. Jedna studentka využije možnost studovat na Slezské univerzitě v Opavě (pracoviště i v Trutnově), obor Sociální patologie a prevence.
Všem absolventům přejeme hodně úspěchů ve studiu, práci i v osobním životě a určitě je rádi uvidíme na půdě naší a jejich střední.

Mgr. Kamila Matejíková, Městské gymnázium a SOŠ Úpice 

Fakultní škola

Projekty


 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě

Poslední přidané: