Mise Stachlberg

V úterý 18. září se třídy 4.S a oktáva Městského gymnázia a SOŠ Úpice vydali na jednodenní „stmelovací“ výlet. Náplň výletu spočívala v návštěvě obranného bunkrového komplexu Stachelberg. Nejvíce nás zaujali podzemní prostory, které jsou v ČR absolutně jedinečné. Fotoaparáty nestačili cvakat a my nestačili mačkat spouště aparátu.

Nadšení z návštěvy podzemních prostorů se přeneslo i do následné hry s názvem „šipkovaná“ kde jsme si to my 4.S rozdali na ostří nože s oktávou. Souboj probíhal v přátelském duchu a užila se spousta legrace. Závěrem bychom rádi poděkovali paní Dudkové, panu Ondráčkovi a paní ředitelce Nývltové za zprostředkování celého výletu a společně doufáme, že příští výlet na sebe nenechá dlouho čekat.

 Jiří Rulf a Aneta Bednárová (4.S)